Ubytovací řád - sklep Lada

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Ubytovací řád

1) Po příchodu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.
2) Ubytování probíhá od 16:00 do 19:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.
3) Ve všech prostorách sklepu platí přísný zákaz kouření, a pálení  svíček. V celému sklepě jsou detektory kouře. Při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Prostory vyhrazené pro kuřáky je venku před sklepem.
4) Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
5) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.
6) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v celém objektu a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do penzionu převléct či přezout.
7) Host je povinen si v kuchyňce a kvelbeném sklepu po sobě uklidit.
8) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.
9) V celém areálu nejsou povolena zvířata
10) Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
11) Host musí své auto parkovat na parkovišti, ne v uličce.
12) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
13) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla.
14) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit  a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až do doby převzetí pokoje pronajímatelem  (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
15) Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 11:00hod., není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč –  při ztrátě klíče, nebo čipu bude požadována úhrada 1.000,- Kč.
16) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. 


Příjemný pobyt přeje Sklep Lada :)
 
 

www.podlahyosicka.cz  | 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky